תחומי פעילות

מעבדה:

מתקנים מפרספקט למבחנות אמבטיות לאלקטרופורוזה, ציוד מיוחד למחקר לפי הזמנה, מיכל אשפה לפסולת רדיואקטיבית.

תעשיה:

חלקים מדוייקים ומעובדים מפרספקט ו P.V.C. פנלים וקופסאות למכשירים אלקטרוניים מכסים ודלתות לפי מידה קופסאות המשמשות לקרור מים

מוזאונים:

מעמדים לפרוספקטים ופסלים מתקנים לתערוכות מתקנים לחלונות ראווה ולתצוגות מוצרים מיוחדים.

בתי מלון:

מחזיקי דפים לדלתות מעמדים לתפריטים מחזיקי מפתחות